Ochotnik (The Volunteer)

Published August 16, 2021 267 Views

Rumble POLSKI (english below)
Historia Dawida, który w 2016 roku pojechał do Iraku, walczyć przeciwko ISIS. Dołączył do chrześcijańskiej jednostki ochotników, którzy stanęli w obronie swoich domów. Wraz z innymi wolontariuszami z "zachodu" starał się nie dopuścić, aby terroryści zajęli kolejne miasta. Na froncie pod Mosulem spędził kilka miesięcy. Obecnie pracuje w Fundacji Orla Straży i pomaga tym, których chronił.

Autorami materiału są: Natalia Grochal oraz Tomasz Nawrocki

Zapraszam na naszą stronę:
https://www.orlastraz.org/

ENGLISH
A story of Dawid, who in 2016 went to Iraq to fight against ISIS. He joined a Christian unit of volunteers that stood up in defense of their homes. Together with other volunteers from the West he was trying to prevent the terrorists from taking over more cities. He spent several months on the frontline under Mosul. Currently, he works for the Eaglewatch Foundation and helps the same people he was protecting.

Film by: Natalia Grochal and Tomasz Nawrocki

Visit us on:
https://www.orlastraz.org/en/