הדרך המייטיבה -שיחה מעמיקה עם גיא טל

Published June 28, 2021

Rumble שיחה עם גיא טל על התעוררות, האלטרנטיבה שלנו לפעולה, שחרור משאבי הטבע, קהילה שיתופית, עליה למימד חמש ועוד

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI