007

007

208 Followers
  Пандемия и инфодемия безкрай
  33:41
  Ще издържим ли теста за оцеляване?
  4:05
  Партията на "гъбарите" - 59% неучаствали в изборите- гласува за това бъдеще
  24:08
  Възможно ли е гъбите да управляват съзнанието ни?
  2:17
  Сътрудниците на DARPA/Пентагона потвърждават "теориите на конспирацията"
  9:29
  ПЛАНдемията е била дълго и старателно подготвяна
  22:02
  Химични следи или какво се случва в небето над нас
  50:35
  100 000 деца починали за две години само в САЩ ...Коя ли е причината?
  48:07
  Затворнически лагери на открито - 15-минутните градове
  4:13
  Дигитален концлагер
  4:30
  Дванадесет Коледни дози
  3:20
  Активиране на третото око
  21:06
  Причина за смъртта: "Неочаквани естествени причини"
  2:59
  Кой ще има контрол върху ума ви?
  18:50
  CBDC – дигиталната валута/дигиталният концентрационен лагер
  15:09
  Safe and effective BG subtitles (Безопасни и ефективни – Второ мнение)
  55:23
  История за фермата
  16:22
  Обществото като социална мега машина
  26:32
  Azov Brain Rot
  52:00
  Какво означава терминa астротурфинг?
  10:16
  Психология на тоталитаризма
  4:21
  Проф. Frajese Giovanni Vanni - поход на смъртта
  10:47
  Има ли „куролация“ между гледането на ЗОМБИвизор и вярата в кромид-19
  1:28:47
  Дефинициите - инструмент за управление на света
  2:53
  Експериментът на Карпентър
  2:59