Plochá Zem

Plochá Zem

9 Followers
  LEVEL CZ 1/3
  23:35
  LEVEL CZ 2/3
  16:30
  LEVEL CZ 3/3
  24:16
  Stanley Kubrick a zábery z filmovania v štúdiu
  3:21
  Ako to bolo s ľuďmi na Mesiaci?
  14:31
  Zábery akože z Mesiaca natočené v štúdiu
  0:54
  Reakcia kozmonauta Johna Younga
  1:16
  Poľský vyslúžilý astronaut hovorí, že Zem je plochá
  0:40
  Michal Shark o plochej Zemi
  11:38