Те искат децата ви, защото само така могат да наложат новата финансова система

2 years ago
63.2K

Три. Винаги е имало три групи. Във всички истории и събития на които сме ставали свидетели. ПЛАНдемията отново го потвърди: групата на тези, които се подчиниха без да мислят, групата на тези, които го направиха, защото бяха изнудени и не искаха да губят материалните си придобивки и групата на тези, които казаха „не“, защото видяха истинския замисъл. Според статистиците процентите в тези групи са 30%, 40% и отново 30%.
За последната група, ако процентите са 30% е чудесно, но дори да са по-малко не е фатално, защото знаем, че историята никога не се е променяла от масите, а от шепа хора с ясни идеи и визия и непреклонни в намеренията си.
Това видео е за да се увеличи последната група. Каквото и както да ви лъжат платените: pressтитутки, мъпети-полици, купени инФЛУенцъри, този световен цирк наречен „пандемия COVID-19 „ няма нищо общо с вируси, здравословни проблеми и защита на имунната система на хората.
Той има една-единствена цел: Bild back better („да си осигурим гърба по-добре“) – смяна на сегашната финансова система с нова! Новата ще бъде дигитална, с ужасяващ тоталитарен контрол върху всеки един аспект от живота на хората! Ако досега заменяхме енергията, креативността, знанията, уменията, талантите и времето си за принтирана хартия, сега психопатите искат да го правим за дигитална „валута“.
Наративът ще е един и същ: само докато изгладим кривата, само докато всеки си получи дигиталния паспорт, после ще дойдат социалните кредит, след това стимули, които пък ще бъдат заменени от наказания, ако не се подчинявате.
Толкова дълго време живяхме в робска система, защото заменяхме вярата си за измислицата, че хартията има стойност. Не е ли време да променим това? Не е ли време да осигурим на децата си свят в който да живеят свободни?
Разкажете на човека до вас, споделете това видео, обяснете на всеки, че никой няма да бъде пощаден : нито тези, които се умилкват в краката на психопатите, нито тези, които се подчиняват безропотно с надеждата да се върнат към старата робия!
Пълно неподчинение и категорично отхвърляне на сатанинския план на психопатите.

Loading 5 comments...