הבריאות שלך זו האחריות שלך - טרונד אהרונסן

Published June 29, 2021

Rumble שיחה עם טרונד אהרונסון על היפר רגישות, ביולוגיה קוונטית, אלקטרו מגנטיות, סרטן שלב 4 , פוריות ועוד

BREAKING: Rumble to Combine with NASDAQ listed CFVI