Odborníci varují, ale Bergoglio k vakcinaci tvrdí: „Musí se to udělat!“

3 years ago

Toto video je možné zhlédnout i zde: https://pravda-zvitezi.wistia.com/medias/rp4w6banw9
https://ugetube.com/watch/WiYf7nSTlUgNSih
https://cos.tv/videos/play/25242278453089280
http://vkpatriarhat.org/cz/?p=45629
https://bcp-video.org/cz/odbornici-varuji-ale-bergoglio-k-vakcinaci-tvrdi-musi-se-to-udelat/
Odebírat aktuální informace od BKP http://eepurl.com/gQZMTD
Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.

Loading comments...