הרב אורי שרקי: היהדות היא לאומיות לפני שהיא דת. "שומר סף" #62

Published January 12, 2021 633 Views

Rumble מה זה אומר שבריתו של אברהם קדמה ללוחות הברית, ובאיזה מובן הסאטמרים האנטי ציונים קרובים יותר לציונות הדתית מן רוב החרדים? למה יהדות מערב אירופה לא הכירה את החלוקה החדה בין קודש לחול, שידעה יהדות מזרח אירופה בעקבות תנועת ההשכלה. האם בזה היא דומה יותר ליהדות המזרח שבה ישנו רצף ומעבר קל בין הדתיות לחילוניות? ואיפה בין כל אלה התעצבה תפישתו של הרב אורי שרקי, יליד אלג'יר, ותלמידו של הרב צבי יהודה? שיחה אופטימית בשעה לא קלה.

... and disable advertisements! No kidding :)