מי קיבל את ההחלטה להסתיר את העובדה שהמידע על תופעות הלוואי הגיע רק מקופת חולים קטנה אחת?

Published August 23, 2022 29,042 Views

סירטון נוסף מפגישת הזום שנחשפה:

ככה נראית הטעיה

הקשיבו היטב למה אומרים החוקרים בהקלטת הדיון:
הדיווחים נאספו רק מקופת חולים אחת קטנה – קופת חולים מאוחדת, שמשקפת רק כ-15% מהציבור.
למרות זאת הם הוצגו בהשוואה לכלל מנות החיסון שניתנו בכל קופות החולים מתחילת מבצע החיסונים בשלהי 2020!

Loading comments...