7 months ago

מכונת התדרים של ד"ר רייף יכלה לרפא סרטן וכל מחלה אחרת | Universe Inside You

ד"ר רויאל ריימונד רייף היה ללא ספק אחד הגאונים הגדולים של המאה ה-20. בין שאר התגליות המדהימות שלו, מכונת ריפוי התדרים הייתה אמורה להיות ההמצאה המהפכנית ביותר של עולם הרפואה. אך מדוע לא שמענו עליה או עליו? אם אכן ההמצאה הייתה כה משמעותית, מדוע לא עושים בה שימוש כיום? בדיוק כפי שרדפו מדענים גדולים אחרים כמו ניקולה טסלה ו-וילהלם רייך, תאגידי "הביג פארמה" והאנשים השולטים בתעשייה העולמית, התנכלו לרייף ודאגו להרוס את שמו ואת כל מפעל חייו, רק מפני שמחקריו והמצאותיו היוו איום להם ולאינטרסים הזדוניים לשעבד ולהזיק לאנושות.

Loading comments...