WeAct.Live

 1. סודות הנפש והרוח | נשמת ישראל פרק 2 עם יעקב קירש: עולם המחשבה, המקור לעולם הדיבור ועולם המעשה

  סודות הנפש והרוח | נשמת ישראל פרק 2 עם יעקב קירש: עולם המחשבה, המקור לעולם הדיבור ועולם המעשה
 2. הגיע זמן בריאות עם הוד קרובי וד"ר רונן מנדי | כירופרקטיקה

  הגיע זמן בריאות עם הוד קרובי וד"ר רונן מנדי | כירופרקטיקה
 3. סמינר דקדוק קוונטי עם בריאן זינגי | 13 מתוך 17

  סמינר דקדוק קוונטי עם בריאן זינגי | 13 מתוך 17
 4. סודות הנפש והרוח | נשמת ישראל פרק1 עם יעקב קירש : דע את עצמך, החשיבות של האדם על פי הקבלה

  סודות הנפש והרוח | נשמת ישראל פרק1 עם יעקב קירש : דע את עצמך, החשיבות של האדם על פי הקבלה
 5. סמינר דקדוק קוונטי עם בריאן זינגי | 12 מתוך 17

  סמינר דקדוק קוונטי עם בריאן זינגי | 12 מתוך 17
 6. דרך העיניים של אלונה ועו"ד תמיר טורגל | עייניני דיומא

  דרך העיניים של אלונה ועו"ד תמיר טורגל | עייניני דיומא
 7. מכונת התדרים של ד"ר רייף יכלה לרפא סרטן וכל מחלה אחרת | Universe Inside You

  מכונת התדרים של ד"ר רייף יכלה לרפא סרטן וכל מחלה אחרת | Universe Inside You
 8. ספר יצירה | נשמת ישראל חלק 32: ל״ב נתיבות של עץ החיים

  ספר יצירה | נשמת ישראל חלק 32: ל״ב נתיבות של עץ החיים
 9. סמינר דקדוק קוונטי עם בריאן זינגי | 11 מתוך 17

  סמינר דקדוק קוונטי עם בריאן זינגי | 11 מתוך 17
 10. סאם דודסון | שימוע הציבורי לפני אישור הזרקות לילדים מתחת לגיל 5

  סאם דודסון | שימוע הציבורי לפני אישור הזרקות לילדים מתחת לגיל 5
 11. ספר יצירה | נשמת ישראל חלק 31: הרצון שעלה במחשבה תחילה עדיין נמצא בתוכנו ורוצה בנו

  ספר יצירה | נשמת ישראל חלק 31: הרצון שעלה במחשבה תחילה עדיין נמצא בתוכנו ורוצה בנו
 12. סמינר דקדוק קוונטי עם בריאן זינגי 10 מתוך 17

  סמינר דקדוק קוונטי עם בריאן זינגי 10 מתוך 17
 13. חיי שרה | עו"ד יורם מורים ושרה וינו

  חיי שרה | עו"ד יורם מורים ושרה וינו
 14. ספר יצירה | נשמת ישראל חלק 30 : שתים עשרה מנהיגים בנפש ערכן כמין מלחמה

  ספר יצירה | נשמת ישראל חלק 30 : שתים עשרה מנהיגים בנפש ערכן כמין מלחמה
 15. סמינר דקדוק קוונטי עם בריאן זינגי | 9 מתוך 17

  סמינר דקדוק קוונטי עם בריאן זינגי | 9 מתוך 17
 16. סמינר דקדוק קוונטי עם בריאן זינגי | 8 מתוך 17

  סמינר דקדוק קוונטי עם בריאן זינגי | 8 מתוך 17
 17. סמינר דקדוק קוונטי עם בריאן זינגי 7 מתוך 17

  סמינר דקדוק קוונטי עם בריאן זינגי 7 מתוך 17
 18. ספר יצירה | נשמת ישראל חלק 29: הנשמה היא הסיבה והיא התכלית, וסיבת הסיבות מתגלה בה ורק דרכה

  ספר יצירה | נשמת ישראל חלק 29: הנשמה היא הסיבה והיא התכלית, וסיבת הסיבות מתגלה בה ורק דרכה
 19. מגזין זמן אמת | לפחות 58 תינוקות שהוזרקו בתכשיר mRNA נפגעו קשה, רובם פגיעות רב-מערכתיות ומסכנות חיים

  מגזין זמן אמת | לפחות 58 תינוקות שהוזרקו בתכשיר mRNA נפגעו קשה, רובם פגיעות רב-מערכתיות ומסכנות חיים
 20. סמינר דקדוק קוונטי עם בריאן זינגי 6 מתוך 17

  סמינר דקדוק קוונטי עם בריאן זינגי 6 מתוך 17
 21. ספר יצירה | נשמת ישראל חלק 28 : כח הצירוף מייצרת כל המורכבים וזה שורש הדיבור

  ספר יצירה | נשמת ישראל חלק 28 : כח הצירוף מייצרת כל המורכבים וזה שורש הדיבור
 22. מיהו המשיח על פי התורה העברית עם אסף העברי ופרח עץ החיים

  מיהו המשיח על פי התורה העברית עם אסף העברי ופרח עץ החיים
 23. סמינר דקדוק קוונטי עם בריאן זינגי | 5 מתוך 17

  סמינר דקדוק קוונטי עם בריאן זינגי | 5 מתוך 17
 24. ספר יצירה | נשמת ישראל חלק 27 : לבנה - הכח שמקבלת מלמעלה ומשפיעה לארץ משל לנפש האדם

  ספר יצירה | נשמת ישראל חלק 27 : לבנה - הכח שמקבלת מלמעלה ומשפיעה לארץ משל לנפש האדם
 25. הצעת חוק יסוד: הגנת הסביבה | עו"ד ולנטינה נלין

  הצעת חוק יסוד: הגנת הסביבה | עו"ד ולנטינה נלין