PILNE!!! POPRAWKI DO IHR TO USTANOWIENIE GLOBALNEJ DYKTATURY WHO!

Published May 24, 2022 602 Views

Trwa właśnie 75 Światowe Zgromadzenie Zdrowia, w czasie którego zostanie podjęta decyzja o przyjęciu poprawek do IHR - Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

18 stycznia 2022 r. amerykańska delegacja WHO wniosła szereg poprawek do IHR - Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

International Health Regulations to dokument podpisany przez wszystkie kraje świata, a jego treść od 2005 r. stanowi prawo międzynarodowe.

Wszystkie poprawki do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR) są nadrzędne w stosunku do konstytucji poszczególnych krajów. Poprawki zaproponowane przez delegację USA postulują zrzeczenie się krajowej suwerenności na rzecz WHO i przyznanie tej organizacji więcej władzy...

Transmisję z obrad można obserwować TUTAJ: https://www-who-int.translate.goog/about/governance/world-health-assembly/seventy-fifth-world-health-assembly?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=en&fbclid=IwAR0uysRgURtmOHxJ0oixGdhthKu_87DPEoonSoNegpBHfoBU76CwSmHk0sg

Film pobrano z: https://www.bitchute.com/video/QkbBieSWDJxX/

Loading 1 comment...
BREAKING: Rumble is now public & listed on Nasdaq as $RUM