livriut

livriut

 1. חיים על הקצה

  חיים על הקצה
 2. שיירת רמת גן גבעתיים יוצאת לירושלים

  שיירת רמת גן גבעתיים יוצאת לירושלים
 3. مراسلتنا من الحدث

  مراسلتنا من الحدث
 4. רוני גאמר חי במתה- הפגנה בכנסת על חוק הסמכויות

  רוני גאמר חי במתה- הפגנה בכנסת על חוק הסמכויות
 5. Just to feel better- Hanin's story

  Just to feel better- Hanin's story
 6. איגרת אישית לבני פישר

  איגרת אישית לבני פישר
 7. רק להרגיש טוב- סיפורה של חנין

  רק להרגיש טוב- סיפורה של חנין
 8. איגרת אישית- הרב בני פישר

  איגרת אישית- הרב בני פישר
 9. ראשית אל תזיק

  ראשית אל תזיק
 10. לימור בלס מהמרת על הקול

  לימור בלס מהמרת על הקול
 11. تقدم الدكتورة آنا طوميا، الموافقة المسبقة

  تقدم الدكتورة آنا طوميا، الموافقة المسبقة
 12. Доктор Анна Томия - “информированное согласие”

  Доктор Анна Томия - “информированное согласие”
 13. Docteur Ana Tomia - "consentement eclaire"

  Docteur Ana Tomia - "consentement eclaire"
 14. Anna Tomya MD- “Informed consent”

  Anna Tomya MD- “Informed consent”
 15. ד"ר אנה טומיה- הסכמה מדעת

  ד"ר אנה טומיה- הסכמה מדעת