langtusaigon

 1. Vietnamese Americans for Trump in Orang county

  Vietnamese Americans for Trump in Orang county
 2. TT Trump sẽ đưa những kẻ phản quốc ra đền tội

  TT Trump sẽ đưa những kẻ phản quốc ra đền tội
 3. Nhiệm vụ tối cao của Tổng thống là bảo vệ Hiến pháp

  Nhiệm vụ tối cao của Tổng thống là bảo vệ Hiến pháp
 4. Sắc Lệnh Stay Home của Newsom là Vi Hiến

  Sắc Lệnh Stay Home của Newsom là Vi Hiến
 5. Dũng Taylor nên mặc váy khi ra đường mới hợp

  Dũng Taylor nên mặc váy khi ra đường mới hợp