Engkimsryangkor

Engkimsryangkor

  1. មានសត្វឆ្កែបួនក្បាលមានឈ្មោះផ្សេងៗគ្នា ពួកវាសុទ្ធតែចេះ

    មានសត្វឆ្កែបួនក្បាលមានឈ្មោះផ្សេងៗគ្នា ពួកវាសុទ្ធតែចេះ
  2. សត្វឆ្កែមានឈ្មោះថាអាតែវ វាចេះឆ្លើយថា

    សត្វឆ្កែមានឈ្មោះថាអាតែវ វាចេះឆ្លើយថា