BotaSverige

79 Followers
 1. Karlskoga, Bota Sverige Dr Hanna Åsberg 11/9 -21

  Karlskoga, Bota Sverige Dr Hanna Åsberg 11/9 -21

  8
  0
  821
 2. Karlstad, Bota Sverige Dr Hanna Åsberg 10/9 -21

  Karlstad, Bota Sverige Dr Hanna Åsberg 10/9 -21

  5
  0
  155
 3. Hagfors, Bota Sverige Dr Hanna Åsberg 10/9 -21

  Hagfors, Bota Sverige Dr Hanna Åsberg 10/9 -21

  2
  0
  60
 4. Varberg, Bota Sverige Dr Hanna Åsberg 8/9 -21

  Varberg, Bota Sverige Dr Hanna Åsberg 8/9 -21

  45
 5. Halmstad, Bota Sverige Dr Hanna Åsberg 8/9 -21

  Halmstad, Bota Sverige Dr Hanna Åsberg 8/9 -21

  32
 6. Växjö Bota Sverige Dr Hanna Åsberg 7/9 -21

  Växjö Bota Sverige Dr Hanna Åsberg 7/9 -21

  19
 7. Kalmar, Botasverige Dr Hanna Åsberg 7/9 -21

  Kalmar, Botasverige Dr Hanna Åsberg 7/9 -21

  3
  0
  693
  1
 8. Visby, Gotland Bota Sverige Dr Hanna Åsberg 5/9 -21

  Visby, Gotland Bota Sverige Dr Hanna Åsberg 5/9 -21

  4
  0
  491
  3
 9. Slite, Gotland Bota Sverige Extra turné Dr Hanna Åsberg 4/9 -21

  Slite, Gotland Bota Sverige Extra turné Dr Hanna Åsberg 4/9 -21

  21
  1
 10. Hemse, Gotland Bota Sverige Extra turné Dr Hanna Åsberg 4/9 -21

  Hemse, Gotland Bota Sverige Extra turné Dr Hanna Åsberg 4/9 -21

  14
 11. Valbo, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. 7/7 -21.

  Valbo, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. 7/7 -21.

 12. Uppsala, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. Anitas film 25/7 -21

  Uppsala, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. Anitas film 25/7 -21

 13. Uppsala, Bota Sverige turné södra Sverige Ingemar Ljungkvist 25/7 -21

  Uppsala, Bota Sverige turné södra Sverige Ingemar Ljungkvist 25/7 -21

 14. Färgelanda, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. 22/7 -21

  Färgelanda, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. 22/7 -21

 15. Göteborg, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. 21/7 -21

  Göteborg, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. 21/7 -21

 16. Ängelholm, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. Anitas Film 20/7 -21

  Ängelholm, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. Anitas Film 20/7 -21

 17. Ängelholm, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. 20/7 -21

  Ängelholm, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. 20/7 -21

 18. Helsingborg, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. Del4 20/7 -21

  Helsingborg, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. Del4 20/7 -21

 19. Helsingborg, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. Del3 20/7 -21

  Helsingborg, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. Del3 20/7 -21

 20. Helsingborg, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. Del2 20/7 -21

  Helsingborg, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. Del2 20/7 -21

 21. Helsingborg, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. Del1 20/7 -21

  Helsingborg, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. Del1 20/7 -21

 22. Karlshamn, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. 17/7 -21

  Karlshamn, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. 17/7 -21

 23. Jönköping, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. 16/7 -21

  Jönköping, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. 16/7 -21

 24. Vetlanda, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. 15/7 -21

  Vetlanda, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. 15/7 -21

 25. Norrköping, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. Del2 14/7 -21

  Norrköping, Bota Sverige turné södra Sverige med Dr Glenn Dormer. Del2 14/7 -21