Honan Shaolin Golden Dragon Team
Honan Shaolin Golden Dragon Team

Honan Shaolin Golden Dragon Team

  BTS: HONAN SHAOLIN GOLDEN DRAGON TEAM practicing with the CALGARY JING WOO LION TEAM
  2:03
  Honan Shaolin Association – Fundraiser performance 2007
  0:56
  Shaolin Master Chai Meng Woo
  6:57
  Shaolin Wush
  2:21
  Shaolin Wu Xing Hu Shou 五形虎手
  1:15
  Honan Shaolin Golden Dragon Team
  2:11
  Traditional Shaolin Iron Fan
  1:29
  Traditional Shaolin Broadsword
  1:15
  Traditional Shaolin staff
  1:02