Bikira Maria Katika Ufalme wa Utashi wa Mungu - Utashi wa Mungu
Bikira Maria Katika Ufalme wa Utashi wa Mungu - Utashi wa Mungu

Bikira Maria Katika Ufalme wa Utashi wa Mungu - Utashi wa Mungu

1 Followers
  Fikara ya 5 (Siku ya 25A) - Anakwenda Hekaluni... Maria Kielelezo Cha Sala. Kupotea Kwa Yesu….
  18:00
  Fikara Ya 4 (Siku ya 23C) - Nyota Mpya Inayomeremeta Kipekee Inawaita Mamajusi...Epifania.
  17:20
  Fikara Ya 3 (Siku ya 23B) - Anaaga Betlehemu...Ujasiri Katika Sadaka Ya Kumtolea Yesu Kichanga....
  14:31
  Fikara Ya 2 (Siku ya 23A) - Kengele Inalia Kuashiria Saa Ya Kwanza Ya Mateso.... Kukatwa
  13:35
  Fikara Ya 1 (Siku ya 20A) … Maria....Anamtembelea Mtakatifu Elizabeti. Kutakaswa Kwa Yohane.
  13:35
  KUKABIDHI UTASHI WA KIBINADAMU KWA MALKIA WA MBINGUNI
  5:53
  Siku Ya 31 - Anatwaliwa Mbinguni. Mapokezi Ya Furaha. Mbingu Na Dunia Zasherehekea Mgeni Mpya.
  20:19
  Siku Ya 30 - Mwalimu Wa Mitume... Jahazi La Makimbilio. Kushuka Roho Mtakatifu.
  12:21
  Siku Ya 29 - Saa Ya Ushindi. Kujitokeza Kwa Yesu. ... Yesu Anaaga Kwenda Mbinguni.
  12:16
  Siku ya 28 - Limbo. Kungoja Ushindi Juu Ya Mauti. Ufufuko.
  16:06
  Siku ya 27 - Saa Ya Maumivu Imefika. Mateso. Mauaji Ya Mungu. Kilio Cha Vilivyoumbwa.
  17:48
  Siku ya 26 - Saa Ya Mateso Inakaribia....Yesu Katika Maisha Yake Ya Hadharani Na Maisha Ya Utume.
  15:52
  Siku Ya 25 - Nazareti Ni Alama Na Uthibitisho Wa Ufalme Wa FIAT Ya Kimungu. Maisha Ya Kificho....
  15:52
  Siku ya 24 - Mtawala Mdhalimu. ...Kwenda Nchi Ya Kigeni... Kurejea Nazareti.
  12:14
  Siku ya 23 - Saa Ya Kwanza Ya Teso Inafika... Mamajusi... Nabii Anatabiri Mateso Ya Malkia Mkuu
  16:45
  Siku ya 22 - Mfalme Mdogo Yesu Amezaliwa...Jua La Neno Wa Milele...Linaondoa Giza la Dhambi...
  14:08
  Siku Ya 21 - Jua Linalopambazuka. Adhuhuri Kamili: Neno Wa Milele Kati Yetu.
  13:43
  Siku Ya 20 - Bikira Akawa Ni Mbingu Iliyovamiwa Na Nyota. ...Yesu Katika Tumbo La Mama Yake.
  13:33
  Siku Ya 19 - ... Anamtuma Malaika Wake Kumtaarifu Bikira Kuwa Saa Ya Mungu Imefika.
  15:02
  Siku Ya 18 - Nyumba Ya Nazareti. Mbingu Na Dunia Zinapeana Busu La Amani. Saa Ya Mungu Ni Karibu.
  13:20
  Siku ya 17 - Malkia...Anatoka Hekaluni. Anachumbiwa Na Mtakatifu Yosefu. Ni Kioo Cha Kimungu...
  13:14
  Siku Ya 16 - Malkia...Anaendelea Na Maisha Yake Hekaluni Na Anatengeneza Siku Mpya Ya Kupambazuka...
  11:56
  Siku Ya 15 - Malkia Wa Mbingu ... Anaendelea Na Mada Ile Ile. Maisha Yake Hekaluni.
  10:52
  Siku Ya 14 - Malkia Wa Mbingu… Anafika Hekaluni Katika Makao Yake Na Anakuwa Kielelezo......
  10:51