Centrum Medyczne Vis Vitalis TV
Centrum Medyczne Vis Vitalis TV

Centrum Medyczne Vis Vitalis TV

1 Followers
  Dotlenienie - Dotlenienie terapeutyczne, wlewy, iniekcje 💉, klimatyzacja, 2 fragment... - P. K.
  0:33
  Dotlenienie - Dotlenienie terapeutyczne, wlewy, iniekcje 💉, klimatyzacja, 1 fragment... - P. K.
  0:32
  Dotlenienie. Część 9 - Dotlenienie terapeutyczne, wlewy, iniekcje 💉, klimatyzacja - P. K., CM VV
  6:51
  Dotlenienie - Komora 🏠 normobaryczna i hiperbaryczna, oczyszczacze powietrza, 4 fragment... - P. K., CM VV
  0:37
  Dotlenienie - Komora 🏠 normobaryczna i hiperbaryczna, oczyszczacze powietrza, 3 fragment... - P. K., CM VV
  0:25
  Dotlenienie - Komora 🏠 normobaryczna i hiperbaryczna, oczyszczacze powietrza, 2 fragment... - P. K., CM VV
  0:21
  Dotlenienie - Komora 🏠 normobaryczna i hiperbaryczna, oczyszczacze powietrza, 1 fragment... - P. K., CM VV
  0:29
  Dotlenienie. Część 8 - Komora 🏠 normobaryczna i hiperbaryczna, oczyszczacze powietrza - P. K., CM VV
  12:46
  Dotlenienie - II filar: Aktywność fizyczna 🏃🏋️‍♀️, sport, 4 fragment... - P. K., CM VV
  0:30
  Dotlenienie - II filar: Aktywność fizyczna 🏃🏋️‍♀️, sport, 3 fragment... - P. K., CM VV
  0:43
  Dotlenienie - II filar: Aktywność fizyczna 🏃🏋️‍♀️, sport, 2 fragment... - P. K., CM VV
  0:33
  Dotlenienie - II filar: Aktywność fizyczna 🏃🏋️‍♀️, sport, 1 fragment... - P. K., CM VV
  0:26
  Dotlenienie. Część 7 - II filar: Aktywność fizyczna 🏃🏋️‍♀️, sport - Przemysław Kasprzyszyn, CM VV
  14:03
  Dotlenienie. Część 6 - II filar: Aktywność fizyczna 🏃🏋️‍♀️, sport - Przemysław Kasprzyszyn, CM VV
  16:13
  Dotlenienie - Oddychanie a kształtowanie 👦 twarzoczaszki, 🦷 ortotropia, 4 fragment... - P. K., CM VV
  0:59
  Dotlenienie. Część 5 - Oddychanie w 🧑‍💻 życiu, 🏃 aktywności i 🏋️‍♀️ sporcie - P. Kasprzyszyn, CM VV
  11:44
  Dotlenienie. Część 4 - Oddychanie a kształtowanie 👦 twarzoczaszki, 🦷 ortotropia - P. K., CM VV
  3:24
  Dotlenienie. Część 3 - Jak dotlenić 🫁 tkanki? Oddychanie przeponą i gazy - P. K., CM Vis Vitalis
  7:39
  Dotlenienie - Jak dotlenić 🫁 tkanki? Oddychanie 👃 nosem i depresja, 3 fragment... - P. K., CM VV
  0:58
  Dotlenienie - Jak dotlenić 🫁 tkanki? Oddychanie 👃 nosem i depresja, 2 fragment... - P. K., CM VV
  0:24
  Dotlenienie - Jak dotlenić 🫁 tkanki? Oddychanie 👃 nosem i depresja, 1 fragment... - P. K., CM VV
  0:25
  Dotlenienie. Część 2 - Jak dotlenić 🫁 tkanki? Oddychanie 👃 nosem i depresja - P. K., CM Vis Vitalis
  8:58
  Dotlenienie - Jak dotlenić 🫁 tkanki? CO2, efekt Bohra, fragment... - P. Kasprzyszyn, CM Vis Vitalis
  0:47
  Dotlenienie - Jak dotlenić 🫁 tkanki? - Przemysław Kasprzyszyn, CM Vis Vitalis
  0:48
  Dotlenienie. Część 1 - Jak dotlenić 🫁 tkanki? CO2, efekt Bohra - Przemysław K., CM Vis Vitalis
  12:54