OBCJudo
OBCJudo

OBCJudo

  Uchi-Mata
  0:12
  Yoko Gake
  2:56
  Sumi Otoshi
  2:00
  Ura Nage
  2:47
  Ushiro Goshi
  2:44
  Yoko Guruma
  5:27
  Yoko Wakare
  2:47
  Uki Waza
  5:01
  Osoto Guruma
  2:25
  Uki Otoshi
  3:25
  Soto Makikomi
  2:27
  O Guruma
  3:38
  Utsuri Goshi
  2:58
  Sukui Nage
  3:09
  Hane Makikomi
  2:07
  Tani Otoshi
  5:39
  Sumi Gaeshi
  2:44
  Kata-Guruma
  4:03
  Tomoe Nage
  3:45
  Harai Tsuri Komi Ashi
  2:55
  Hane Goshi
  3:35
  Ashi Guruma
  4:18
  Yoko Otoshi
  3:30
  Tsuri Goshi
  2:15
  Kosoto Gake
  2:58