Pasti médií: Boj s dezinformacemi v České televizi. Podle jediné pravdy

2 years ago

Občané mají právo na pravdivé a nezkreslené informace a novináři by měli hájit svobodu tisku i svobodu jiných médií. Česká televize v rozporu se zásadami Etického kodexu novináře představila připravovaný strategický komunikační plán vlády. Dialog končí, oponentní hlasy nebudou mít prostor. Více v rozboru Petra Bohuše.

Loading 1 comment...