Περί μετανοίας και Θείας Μεταλήψεως των εμβολιασμένων. Ποίημα - Κλίμακα αναισθησίας - πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη.

2 years ago
44

Περί μετανοίας και Θείας Μεταλήψεως των εμβολιασμένων. Ποίημα - Κλίμακα αναισθησίας - πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη https://www.brighteon.com/2b246cdf-69b8-4a35-93e8-409ce333312b , https://ugetube.com/watch/fi8NquLEDUAYx1V . Πηγή: https://youtu.be/0UcK-o0_2Rw .

Από την Καρδιά της Ερήμου - σειρά εκπομπών.
"Στην ώρα του μεγάλου πειρασμού"
Σειρά Κυριακάτικων ομολογιακών εκπομπών με παρουσίαση επίκαιρων αφυπνιστικών κηρυγμάτων, ποιημάτων και τροπαρίων.
Επιμέλεια κειμένων & ύμνων: Ιερομόναχος Ευφρόσυνος Σαββαΐτης
ποίηση – παρουσίαση: Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη.

Loading comments...