Joe Biden: "Nastane Nový světový řád."

1 year ago

Ze suše proneseného prohlášení by si asi lidé měli odnést následující: Tato světová změna se děje vlastně sama od sebe, a tak nějak přirozeně. A měli bychom očekávat, že při této změně zemře velké množství lidí...
(pozn. redakce)

Loading comments...