A Letter to Dr Andrew Hill | Dr Tess Lawrie | Oracle Films - suomenkielinen teksti

Lokakuussa 2020 tohtori Andrew Hill sai tehtäväkseen raportoida WHO:lle lukuisista ivermektiiniä koskevista tutkimuksista. Ne osoittivat, että lääke on turvallinen ja tehokas covid-19 hoidossa.
Mutta tammikuun 18 2021, tri Hill julkaisi tekstinsä pre-printtinä. Vaikka tulokset olivat selvästi hyvin positiiviset, Hill suositteli että lisätutkimuksia tarvitaan.

Tri Hill, joka oli aiemmin voimakkaasti suositellut lääkkeen maailmanlaajuista käyttöä, oli yllättäen muuttanut mielensä.
Tämä suositus käynnisti median mustamaalauskampanjan lääkettä kohtaan.
Mikä vaikutti tri Andrew Hilliin?
Vuosi tapahtumien jälkeen tämä elokuva kertoo tapahtumista tri Tess Lawrien näkökulmasta. Tilanteesta kertovat myös tohtorit Paul Marik ja Pierre Kory.

Elokuvan on tehnyt itsenäinen tuottaja OracleFilms.
Heitä kannattaa tässä tilanteessa tukea. Tästä voi ostaa oraclefilmsin tekijöille kahvia:
buymeacoffee.com/oraclefilms ⁣
Follow us on Telegram: t.me/OracleFilms

Jos haluat tukea minun työtäni se onnistuu tästä:

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=ZG7TLNXZDDCHW

Loading 1 comment...