Tucker Carlson - Biolaboratoře na Ukrajině

Published March 13, 2022

Kontroloři faktů opět těsně vedle. Ještě před pár dny tzv. konspirační teorie se opět ukázaly být pravdivé. Proč se něco takového vláda USA snaží zatajit a další souvislosti, nad kterými se v tomto segmentu zamýšlí a ozdrojovaně dává do souvislostí Tucker Carlson z Fox News.

Loading 2 comments...