1 year ago

Den engelska forskaren Tess Lawrie kritiserar läkaren Andy Hill.

Den engelska forskaren Tess Lawrie är en mycket klok och nyanserad person som för WHO:s räkning i januari 2021 talade om att ivermektin minskade dödligheten i covid-19-infektionen med 68 %.

I denna film riktar hon hård kritik mot läkaren Andy Hill, som i oktober 2020 fick i uppdrag av WHO att samla information om effekten av ivermektin. Han fick rapporter från de två amerikanska läkarna Pierre Kory och Paul Marik samt från Tess Lawrie. Han tog initialt till sig vad de tre delgav honom om att ivermektin skulle kunna rädda miljontals liv och avsluta pandemin, men agerade därefter på ynkligast möjliga sätt genom att kräva fler studier för att effekten av ivermektin skulle kunna bevisas och medicinen användas.

Tess Lawrie vädjar i filmen, som är ett öppet brev till Andy Hill, om att han ska berätta om vilken press han stod under, att han ska bli en visselblåsare. Om han gör det rätta, kommer hon att förlåta honom.

Filmen rekommenderas varmt.

Loading 2 comments...