1 year ago

Hilde Latour: “Basisinkomen zorgt voor spectaculaire resultaten”

De discussie rond een onvoorwaardelijk basisinkomen is actueler dan ooit. Het zou betekenen dat iedereen in Nederland een vast bedrag per maand krijgt, zonder dat daar iets tegenover staat. Biedt een onvoorwaardelijk basisinkomen een duurzame uitkomst voor onze onzekere toekomst, of is het niets meer dan een utopie?

De ondergang van het MKB als gevolg van de coronamaatregelen, de torenhoge nationale schuld en de alsmaar oplopende inflatie zorgen ervoor dat de financieel-economische toekomst er niet rooskleurig uitziet. Hilde Latour ziet invoering van een basisinkomen als dé oplossing voor de huidige problematiek.

Hilde Latour is vice-voorzitter van Basic Income Earth. Op basis van verricht onderzoek en maatschappelijke experimenten is zij groot voorstander van een onvoorwaardelijk basisinkomen: “De toeslagenaffaire is een uitstekend voorbeeld dat voorkomen had kunnen worden met een basisinkomen. Het begint al met alle inkomensafhankelijke toeslagen die kunnen verdwijnen als je iedereen een onvoorwaardelijk basisinkomen geeft. Daarnaast kosten de compensaties die nu gegeven worden veel geld.”

Een basisinkomen zorgt er volgens Latour ook voor dat het leven van mensen verbetert: “Als ergens een basisinkomen wordt ingevoerd, dan zie je dat mensen spontaan dingen organiseren waardoor hun leven verbetert. In Afrika zou dat bijvoorbeeld kunnen zijn het opzetten van een drinkwatervoorziening. In Nederland zou het kunnen betekenen dat mensen creatiever worden, of meer voor elkaar gaan zorgen.”

Er is ook kritiek op het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen. Zo zouden mensen geen motivatie meer hebben om te werken, waardoor er minder geld wordt gegenereerd vanuit de samenleving. Maar volgens Latour is deze kritiek onterecht: “Dit is ontkracht door onderzoek dat is uitgevoerd in Finland. Daar heeft men langdurig werklozen een basisinkomen gegeven. Het was opvallend dat mensen juist meer gingen werken; ook de mensen met jonge kinderen. Ze kunnen makkelijker werk vinden waarbij ze hun tijd zelf kunnen indelen.”

Ook zijn veel mensen sceptisch vanwege het feit dat het World Economic Forum zich hard maakt voor een universeel basisinkomen. Maar het basisinkomen dat Latour voor ogen heeft, ziet er anders uit: “Klaus Schwab en zijn vrienden roepen dat ze een universeel basisinkomen gaan invoeren. Dat is uiteraard gelieerd aan een sociaal kredietsysteem. Mijn antwoord daarop is dat een basisinkomen onvoorwaardelijk moet zijn. Dus dat is het tegenovergestelde van een sociaal kredietsysteem.”

Loading 3 comments...