10 months ago

Kastracja inteligencji w służbie narodu, czyli skąd się biorą ministrowie zdrowia?

Wojciech Młynarski "Ballada o przyszłości chirurgii".
Kastracja inteligencji w służbie narodu, czyli skąd się biorą ministrowie zdrowia?

Loading comments...