1 year ago

Valheen kääntöpuoli - dokumentti rokotteen taustoista

Valheen kääntöpuoli dokumentti käsittelee koronarokotteen taustoja sekä lääkehoitojen pimittämistä. Materiaali perustuu mm. senaattori Ron Johnsonin senaatin kuulemiseen.

Ohjelman tausta-aineisto löytyy täältä blogistani:
https://alyhoi.com/blog/article-13

Tästä linkistä voi tukea työtäni:

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=ZG7TLNXZDDCHW

Loading 9 comments...