Chorvatský poslanec EP - únorová vystoupení

Published February 22, 2022

Mislav Kolakušić, jeden z mála odvážných poslanců EP ve svých vystoupeních neustále upozorňuje na kriminální jednání korporátů, na média, jakožto šiřitele nepravd a strachu, a na celosvětově
páchané zločiny proti lidskosti.

Loading comments...
BREAKING: Rumble is now public & listed on Nasdaq as $RUM