Konferencja dla wolności, bezpieczeństwa i zdrowia. Opole Lubelskie, 20.02.2022

1 year ago
1.03K

Konferencja „Dla wolności, bezpieczeństwa i zdrowia. Czas pandemii i perspektywy na przyszłość”, 20 lutego 2022r., Restauracja „Cukrownia” przy ul.Fabrycznej 23 w Opolu Lubelskim.

Celem wydarzenia jest przedstawienie społeczności lokalnej, a także uczestnikom wydarzenia on-line stanowiska niezależnych środowisk na temat aktualnej sytuacji w kraju i na świecie, w zakresie m.in. praw człowieka i obywatela, etyki, systemu ochrony zdrowia, procedur leczenia, polityki gospodarczej i lockdownowej, cenzury, dezinformacji oraz manipulacji w przekazie medialnym.

Myślą przewodnią Konferencji jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: „Jak skutecznie wykorzystać miejscowy potencjał, aby mieć wpływ na budowanie świadomości w sferach wolności, bezpieczeństwa i zdrowia, a także w celu niwelowania negatywnych skutków polityki lockdownowo-sanitarnej?”

W Konferencji swój udział potwierdzili:
1) Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski (Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, Konfederacja Korony Polskiej),
2) Dr med. Katarzyna Bross-Walderdorff (rzecznik prasowy Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców),
3) Dr n. rol. Emilia Sykut-Domańska (Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców),
4) Justyna Socha (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP),
5) Radca prawny Paweł Nogal [on-line] (Stowarzyszenie Prawników „Głos Wolności”),
6) Jarosław Dąbrowski (Wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności”)
7) Por. Jakub Kuśpit (Prezes Stowarzyszenia „Bronimy Munduru – Dla Przyszłych Pokoleń”)

Plan Konferencji:
14.00-15.45 – wypowiedzi Gości
[Przerwa]
16.00-18.00 – dyskusja z udziałem Gości, zaproszonych przedstawicieli lokalnej społeczności, pytania uczestników

Loading comments...