Izotropní Vektorová Matice je Základní Matematický Plán Stvoření.

2 years ago
14.2K

Tato konstanta, souvislost čtyřstěnu ke sféře, odpovídá matematické konstantě, kterou Buckminster Fuller (našel) ...
Buckminster Fuller a jeho Genialita
Buckminster Fuller přišel s pochopením, že čtyřstěn je samozřejmě základní, ale řekl, že je to také svazek čtyřstěnů a nazval to „Izotropní vektorová matice“. Myslel si, že je to matematický plán stvoření.
Izotropní vektorová Matice
Izotropní vektorová Matice je základní matematický plán stvoření. Tvoří jí 64 rovnostanných čtyřstěnů.

Je to deset čtyřstěnů na spodní vrstvě, šest čtyřstěnů ve druhé vrstvě a pak jsou tři ve třetí vrstvě a jeden nahoře. Dostanete z toho velký čtyřstěn o 20 čtyřstěnech. K tomu je

TORZNÍ POLE – VESMÍR JAKO HOLOGRAM – TLAK, HMOTA A VLNY
Osmistěny uvnitř Jednoho velkého Čtyřstěnu
Vakuová geometrie je Čtyřstěnné Povahy. Uvnitř jednoho Velkého Čtyřstěnu jsou Pyramidální Osmistěny První věc, kterou jsem chtěl udělat, je že jsem sundal čtyřstěn, abych viděl, co je mezi. Odstranil jsem čtyřstěny, a teď vidíte prostor mezi čtyřstěny. A to, co je mezi čtyřstěny, jsou osmistěny, jak vidíte, Tento osmistěn je dvojítá pyramida.
Pyramidy jako Rezonující Struktury se Strukturou Vákua
Proč všichni lidé stavěli pyramidami po celém světě? Tak jsem si říkal „ha“ možná je to vodítko, možná stavěli pyramidy, aby měli rezonující strukturu interagující se strukturou vakua, se strukturou tohoto časoprostoru. Pyramidy nebyly stavěny statisíce otrokami, kteří je stavěli pomocí provazů z vinné révy, kladky a tohle všechno. Uvnitř těchto Izotropních vektorových matic jsou pyramidy.
Druhý Velký Čtyřstěn
Uprostřed osmistěnu byla další sada čtyřstěnů, tady jsou. Tyto čtyřstěny nepatřily do osmistěnu, nepatřily k druhým čtyřstěnům. Byly převráceny, směrovaly dolů a byly otočeny od hlavních čtyřstěnů. Izotropní znamená všude to samé, takže očekáváte, že nebude mít žádnou asymetrii. Struktura vakua, je dokonalá symetrie. Vesmír je polarizovaný, muž-žena, bílá a černá, takže musí být dvě Izotropní vektorová matice. A musí být od sebe protilehlé a otočeny od sebe, aby byly polarizované.

Vesmír dělá koule. Přemýšlel jsem o dvojitém torusu. Přemýšlím dobře, možná že potřebuji zatlačit jeden do druhého. Geometrie uprostřed čtyřstěnů, které se zdála že nezapadá. Tato asymetrie byla ve skutečnosti čtyřstěny, které získaly svou obrácenou metriku. Když spojíte tyto dvě dohromady vytvoříte dokonalou kouli. Geometrie uprostřed se stane symetrickou. Geometrie uprostřed se stala jedinou geometrií v dokonalé rovnováze.

Výsledná geometrie uprostřed se nazývá krychlový osmistěn (the cube octahedron). Buckminster Fuller ho přezdíval jako vektorová rovnováha.
Jediná geometrie v plné rovnováze ve všech možných vektorů. Protože vidíte, že vektory uprostřed jsou přesně stejné délky jako vektory na okraji.

Dvanáct Vektoru tvoří Dokonalou Rovnováhu
Získáte dokonalou rovnováhu, žádná jiná geometrie jako tato neexistuje. Dvanáct vektorů, které se spojí, aby vytvořily singularitu, aby vytvořily dokonalou nehybnost, dokonalá rovnováha. Můžeme to vyzkoušet sami pomocí kola jízdního kola. Pokud odstraníte paprsky z kola bicyklu, můžete odstranit paprsky až do dvanácti. Pokud odstraňujíte pokaždé dva protilehlé paprsky současně, můžete jít až dolů na 12. A s dvanácti paprsky můžete stále jezdit na kole. Ale pokud sjedete na jedenáct, pokud spadnete na deset, cokoliv pod dvanáct, kolo se zhroutí, pokud se na něm pokusíte jet. Správně, je to minimální počet vektorů pro dokonalou rovnováhu.
Starověké Číslo 12 a 13
Číslo dvanáct je všude v mnoha starověkých textech. Ve skutečnosti je to dvanáct kolem jedné. Kde jedna je singularita uprostřed, což je 13, což je vektor, který je stočený na sebe do nekonečna. Byl jsem opravdu nadšený, bylo to, jako by se polarity spojily, aby vytvořily singularitu, aby vytvořily nový život, aby vytvořily nový bod. Je to jako, když se muž a žena spojí a vytvoří dítě, singularita, nový život. Je bod naprostého ticha. I když děti nejsou úplně klidné, ale až poté, co vyjdou ven.

Tohle by mohla být geometrie vakua. To by mohla být geometrie, kterou potřebujeme k vybudování této technologie k reprodukci správné dynamiky k vytvoření singularity v časoprostoru. Ale měl jsem nové problémy, měl jsem tady díry. Některé strany osmistěnu byly zcela zakryty, ale některé strany byly odkryty.
64 Čtyřstěnů a Další Úroveň Vektorové Rovnováhy
Ve dvou Izotropních vektorových matic, je 40 čtyřstěnů. Ponechal je a musel jsem přidat čtyřstěny, abych mohl pokračovat a dokončit matici. Musel jsem pokryl všechny tyto plochy a když jsem je pokryl, přidal jsem dalších 24 čtyřstěnu ke 40. Takže 24 plus 40 je 64 čtyřstěnů. Když se 64 čtyřstěnů sešlo najednou, uvědomil jsem si, co jsem udělal. Postavil jsem další úroveň vektorové rovnováhy, Další úroveň osmistěnu na vnější straně. Metrika roste v oktávách osmistěnů. Může růst do velkého nekonečna nebo nekonečně malého. Vytváří rovnováhu na všech úrovních interakce.
Osm čtyřstěnů vektorové rovnováhy
Mohli byste postavit metrický prostor trochu jinak. Mohli by jste vzít, představit si to jako osmi hvězdný čtyřstěn. Vidíte osm hvězdných čtyřstěnů, kde každý z nich je vytvořený z osmi čtyřstěnů. Spojuje se osm hvězdných čtyřstěnů. Čtyřstěny poukazují na místo, je to jako radiační místo, které se spojí, aby vytvořily kolaps vektorů vektorové rovnováhy. Osm čtyřstěnů vektorové rovnováhy směřuje dovnitř. Měl jsem obě strany rovnice ve struktuře metriky. Všechno se to nějak spojilo tímto krásným způsobem. Myslel jsem si, že to je ono, to musí být geometrie vakua.

Druhá věc je, že roste v dokonalé oktávě, jako hudební noty. Každá další velikost kostky osmistěnu je ve vzdáleností poloměru jako první, jako původní. Roste jako hudební nota. Vakuum je jako velký hudební nástroj, který hledá rovnováhu v různých měřítkách. Tady to je, musí to růst v dokonalé oktávě, jako je tato. Vyplňuje to prostor všechnu strukturu vesmíru.

A z toho se vynořil dvojitý torus, protože tyto struktury jsou skládací, když je seskládáte produkují dvojitý torus. Nakonec jsem pro to napsal matematiku.
Animace Matice a Torusu
Pro lidi to bylo těžké si představit. Udělali jsem malou animaci, abyste viděli, jak z toho vychází dvojité torusy. Je to taková hrubá animace, protože to není docela tak. Pracuji na lepší animaci jak to popsat. Zde uvidíte, jak se lineární geometrie struktury vakua spojí, aby vytvořily dvojitý torus. Vidíte když se spojují, každý z nich vytváří torus. Nyní máte dvojitý torus. Zde je dvacet čtyři dalších čtyřstěnů.

Zde si zhruba ukážeme, jak se geometrie skutečně otáčí, aby se seskládala, aby vytvořila dynamiku, rotaci dvojitého torusu.

Zde si představujeme produkci hmoty, ke které dochází ve středu systému.

V tomto chápání vidíme,že vakuum je zdrojem stvoření, stvoření hmoty. Hmota se prostě nestala v jednom velkém BIGBANG někdy velmi dávno, ale ve skutečnosti k němu dochází pořád, každé teď. Hmota je produkována po celou dobu v našem vesmíru. To je důvod, proč expandujeme a zrychlujeme. Náš vesmír se zrychluje touto neustálou produkci hmoty. Protože vesmír se neustále učí, takže všude po celý čas se neustále objevují nové informace.

Article 102A: Physics - Aether Units - Part 6 - The Torus & Nassim Haramein
Article 102B: Physics - Aether Units - Part 7 - The Torus & Buckminster Fuller

Loading comments...