GRAND JURY - Soud veřejného mínění - Den 1.

Published February 7, 2022

V sobotu 5. února byl zahájen Soud veřejného mínění - mezinárodní vyšetřovací trestní tribunál Velké poroty.12 porotcům a veřejnosti bude předložen soubor důkazů a obvinění proti šesti hlavním obžalovaným pro zločiny proti lidskosti. Velká porota na konci řízení rozhodne, zda jsou důkazy dostačující pro vznesení obvinění u Mezinárodního trestního soudu. (část1/2)

Loading comments...
BREAKING: Rumble is now public & listed on Nasdaq as $RUM