ZAPRASZAM NA FILM (POLSKI LEKTOR) – UPRZEDZAM… TO SZOKUJE I MOŻE MOCNO ZDENERWOWAĆ

1 year ago

SĄD JEDNAK NIE WYRAZIŁ ZGODY NA UJAWNIANIE DOKUMENTÓW PRZEZ 55 LAT… czyli coraz więcej wiadomo oficjalnie na temat badań

Po pierwsze „NIE SZKODZIĆ” i inne filary medycyny …,

czyli coraz więcej wiadomo oficjalnie

Raport Organizacji Public Health and Medical Professionals for Transparency (Pracownicy Publicznych Placówek Służby Zdrowia i Specjaliści Medyczni na Rzecz Przejrzystości) po pierwszych tzw ODŚLEPIENIACH badań, które nakazał amerykański sąd urzędowi FDA dopuszczającemu szczepionkę firmy Pf… Organizacja ta złożyła w ramach Ustawy o Wolnym Dostępie do Informacji wniosek o ujawnienie wszystkich posiadanych przez FDA dokumentów i danych.

Już pierwszy udostępniony przez FDA dokument zatytułowany „Analiza Zbiorcza Zgłoszonych Zdarzeń Niepożądanych po Uzyskaniu Autoryzacji” – phmpt.org/wp-content/uploads/2021/11/5.3.6-postmarketing-experience.pdf – ujawnił, że w ciągu 90-dniowego okresu próbnego (od 1 grudnia 2020 do 28 lutego 2021) odnotowano dziesiątki tysięcy (NOP) działań niepożądanych po przyjęciu „szczepionki” Pfizer, w tym 1223 zgony.

Zawarte w raporcie dane obejmują tylko tzw. „poważne działania niepożądane”.
Pozostałe NOPy, uznane za „nieciężkie” udostępniono w oddzielnym raporcie.

Loading comments...