SPRAAKBERICHT BOMBING NEWS OVER ISO20022 EN DE ABN AMRO

2 years ago
3.82K

GESARA is Coming!

Rob Brekel schreef:

Nu er een gesprek is aangevraagd voor 10 februari 2022 naar aanleiding van een onderzoek over fraude is er een opening om dit openhartig met elkaar te bespreken.

Mocht de Directie van de ABN AMRO Bank niet in willen gaan op dit verzoek, om zijn toekomstige redders te spreken en uitleg te geven op alle vragen, de Bank akkoord gaat met een claim van alle betrokken begunstigden van € 20.000,- per dag oplopend met € 1.000,- per dag tot we alles 100% helder hebben.

Dit geldt uiteraard ook voor de andere banken die met Fascist Klaus Schwab een partnerschap zijn aangegaan.

Meer info ► https://iso20022-abn.blogspot.com/2022/02/iso20022-abn-het-betreft-een.html

Link GESARA info ► https://www.freelifeworld.info/l/overgang-oude-wereld-naar-de-nieuwe-wereld-qfs-systeem/

Nu GESARA er aan komt en het oude geldsysteem op instorten staat zal men wel ISO20022 gecertificeerd moeten zijn.

Heeft Uw Bank genoeg tegenwaarde van elke Euro die ze heeft uitgeleend?

Kunnen we dit zien en controleren met certificaten dat het wat ons getoond wordt ook echt eigendom van de bank is?

Schrijf Uw bank daarom een brief.

Dit zou een voorbeeldbrief kunnen zijn:

👇

Ik ……........……. , als een klant van Uw bank met bankrekeningnummer ……………

Aan de Directie van de ……….. Bank.

Graag zou ik openheid van zaken willen hebben over de financiële kredietwaardigheid en activa en of U ISO20022 gecertificeerd bent en kunt aantonen dat Uw geld dat U uitleent 100% waard gedekt is uit eigen vermogen.

U heeft tot 10 Februari 2022 de tijd om dit aan te tonen.

Als U geen info verstrekt, U zich akkoord verklaart mij een vergoeding per dag te betalen van € 20.000,- oplopend met € 1.000,- per dag tot ik Uw informatie heb ontvangen.

Hoogachtend Uw klant, ……………. Met rekening nummer………………

Uw naam en Natte handtekening in Blauw anders is je claim en brief niets waard.

Verstuur de brief aangetekend zodat U kunt zien dat de brief in ontvangst is genomen.

Succes Allen!

Loading 5 comments...