Vymytý Mozek - Tom MacDonald

2 years ago
6.22K

Polovina země usnula, ale probudil je křik.
Rozptylují nás vakcínami a televizními pořady. (https://stop5g.cz/patenty-vzdalene-nervove-monitorovani-umely-zvuk-ve-vasi-hlave-zmena-vasich-myslenek-stinna-strana-telekomunikacnich-siti/).

Politika, celebrity, drby, populární úhledné citáty.
Černé životy, bílé životy, které životy znamenají nejvíc?

Vzpomínce na padlé vojáky věnujeme jen jeden den.
Mužům a ženám, kteří zemřeli mladí.
(https://stop5g.cz/5g-satelity-jako-zbran-smerovane-mikrovlnne-energeticke-zbrane-laserove-zbrane/)
Ale když vyjdeš ze skříně jako Caitlyn Jenner.
Jsi hrdina a máš celý měsíc hrdosti.
Nejnebezpečnější pandemie je propaganda těchto klaunů.
Jediná maska, která nás zachrání, je lepicí páska na jejich ústech.
(https://stop5g.cz/lekarske-studie-masky-vas-pred-virem-nechrani-5g-satelity-a-koronavirus-psychologicke-operace/)

Nemluvte, nepotřebujeme odfinancovat policii.
Potřebujeme odfinancovat média, která lžou skrz zuby.
Velká farmacie (Velká Tech) tě nevyléčí, pse.
Protože každý vyléčený pacient je ztracený zákazník.
A velká ropa řídí svět, jediné války, které se vedou.
jdou do zemí, které mají přírodní zdroje, které chtějí.
Slyšel jsem, jak tvrdí, že když si běloch zaplete vlasy
a má rád rap, tak si přivlastňuje kulturu.

Ale když se běloch chová příliš bíle, je to bílý odpad.
Je to rasista, fanatik, zrůda.
Pojďme si o tom promluvit. Ne každý liberál je hloupý,
ne všichni republikáni jsou rasisté.

Vláda chce, aby se všichni hádali se svými sousedy.
Protože vědí, že když spolu budeme vycházet, půjdeme nejspíš proti nim.
(https://stop5g.cz/covid-ma-stejne-priznaky-jako-mikrovlnna-nemoc-test-krve-pred-a-po-expozici-smart-zarizenim-lekarsky-vyzkum/)

Nemůžou nás zastavit, protože jsme připraveni bojovat.
Snaží se nám vymýt mozky, ale my nenecháme svobodu zemřít.
Celý svět má vymyté mozky.
Všichni si vyberte tým, začněte se bouřit v ulicích.
(https://stop5g.cz/patenty-vzdalena-nervova-manipulace-smerovane-energicke-zbrane-zarizeni-a-metoda-vytvareni-emoci-zamerovaci-system/)
Celý svět má vymyté mozky.
Jsme to my proti nim, nejsi to ty proti mně
(https://stop5g.cz/seznam-patentu-kontrola-a-zmena-mysleni-chytra-sit-o-vas-bez-vas/).

Jak se z opic stali lidé a z lidí ovce?
Dali nám do vody fluorid, který nás všechny uspává.
(https://rumble.com/vtwiny-5g-v-zniila-vodu.html)

Tvrdí, že pro nás chtějí to nejlepší, tomu se mi nechce věřit.
Protože nám prodávají cigarety od našich osmnácti let.

Falešné zprávy, falešné probuzení, odvádějí pozornost a rozdělují.
Buď jsi pravičák, nebo levičák, nebo černoch, nebo běloch.

Velké technologie nepotřebují mikročip, aby se nabouraly do tvého života. Protože telefon ve tvé kapse je sledovací zařízení.
(Nové Biologické zbraně jsou frekvenčně řízeny)
(https://stop5g.cz/vakciny-obsahuji-nanotechnologie-ktere-bezdratove-komunikuji-technokraticke-otroctvi/)

A já nevím, z čeho je mi víc zle, z rapperů nebo z Joe Bidena.
Vypadá, jako by si dal k večeři sto xanaxů.

Protože cenzura prezidenta a jeho vykopnutí z Twitteru
je větší hrozbou pro svobodu než zahraniční balistické rakety.
(Bolshevik Psy-Op from 1920s – Operation Trust zní jako „Věř plánu“)

Nevěříš policii ani vládě, ale chceš, aby
lidé se vzdali práva vlastnit střelnou zbraň.

Proč by vám vyhovovalo, kdyby policie a vláda byli
jedinými lidmi na planetě s právem koupit si zbraň.

Bělošská privilegia se zesilují, aby posílily rozdělení.
Přesvědčuje bílé lidi, že jsou zvýhodněni díky své kůži.

A černí lidé se rozčilují, protože se jim říká, že se s nimi zachází jinak. Takže konflikt je mezi námi a nikdy ne se systémem.

Pojďme si o tom promluvit.
Ne každý liberál je hloupý, ne všichni republikáni jsou rasisté.

Vláda chce, aby se všichni hádali se svými sousedy.
Protože vědí, že když spolu budeme vycházet, pravděpodobně půjdeme proti nim.

Nemůžou nás zastavit, protože jsme připraveni bojovat.
Snaží se nám vymýt mozky, ale my nenecháme svobodu zemřít.
(https://vlnovagenetika.cz/muze-byt-zivot-digitalizovan-predelani-lidskeho-genomu/)

Celý svět má vymyté mozky.
Všichni si vyberte tým, začněte se bouřit v ulicích.
(https://stop5g.cz/patenty-od-psyops-k-neurologickym-valkam-monitorovani-lidi-pomoci-globalni-site-napr-telefonni-site-internetu-claudovy-fyziologicky-monitorovaci-system/)
Celý svět má vymyté mozky.
Jsme to my proti nim, nejsi to ty proti mně.

První krok, vycvičit lidi jen ke konzumaci.
Druhý krok, infiltrovat dospělé pomocí zpráv.
Třetí krok, indoktrinovat děti ve školách.
A hudba a aplikace v telefonech, které používají.
Krok čtyři, oddělit pravici od levice.
Krok pět, oddělit bílé od černých.
Šestý krok, oddělit bohaté od chudých.
Použij náboženství a rovnost, abys je oddělil ještě víc.
Sedmý krok, vyfabrikovat problém ze lží
Osmý krok, každý večer to dávejte do zpráv.
Devátý krok, když se lidé začnou hádat a rozdělovat.
Převezměte kontrolu, tomu se říká situační design.

Nemohou nás zastavit, protože jsme připraveni bojovat.
Zkuste nám vymýt mozek, ale my nenecháme svobodu zemřít.
Celý svět má vymyté mozky.
Všichni si vyberte tým, začněte se bouřit v ulicích.
Celý svět má vymyté mozky.
Jsme to my proti nim, nejsi to ty proti mně.

Na všechno si dávejte pozor, i na toto video co v nim je.
Vše si ověřujte sami.

https://vlnovagenetika.cz/experimenty-genovych-chimer-biotron-a-mikrovlnny-prenos-biologickych-informaci-dna-je-jako-magnetofon-mikrovlny-a-5g-tsian-kanchzhen-patent-ep0872549a1/

https://stop5g.cz/zavolejte-policii-a-nahlaste-zlocin-covid-5g-je-podvod-a-kryje-skutecne-nebezpeci-5g-siti-vakcin-a-nanotechnologii-ktere-slouzi-k-zavadeni-digitalniho-koncentraku-policie-prober-se/

Brainwashed
Half the country fell asleep but they scream woke
We're distracted by vaccines and TV shows
Politics, celebrity, gossip, popular neat quotes

Black lives, white lives, which lives mean most?
We only dedicate one day to remember our fallen soldiers
The men and women who died young
But if you come out the closet as Caitlyn Jenner
You're a hero and you get a whole pride month
The most dangerous pandemic's propaganda from these clowns
Only mask that's gonna save us is duct tape on they mouths
Don't speak, we don't need to defund police
Need to defund the media who lies through they teeth, like
Big pharma doesn't cure you, dog
'Cause every patient that gets cured is a customer lost
And big oil runs the world, the only wars that get fought
Are with the countries who have natural resources they want

Heard 'em claiming if a white man braids his hair
And likes rap, he's appropriating culture
But if a white man acts too white he's white trash
He's a racist, he's a bigot, he's a monster

Let's just have the conversation
Not every liberal is dumb, not all Republicans are racist
The government wants everybody fighting with their neighbors
'Cause they know that if we get along, we'll probably go against 'em

They can't stop us 'cause we're ready to fight
Try to brainwash us but we won't let freedom die
The whole world's brainwashed
Everybody pick a team, start a riot in the streets
The whole world's brainwashed
It's us against them, it ain't you against me

How did monkeys become people and people turned into sheep?
They put fluoride in the water that's keeping us all asleep
Claim they want what's best for us, I find that hard to believe
'Cause they been selling us cigarettes since we was eighteen
Fake news, fake woke, distract, and divide
You're either right or you're left or you're black or you're white
Big tech don't need a microchip to hack in your life
'Cause the phone inside your pocket is a tracking device
And I don't know what I'm more sick of, rappers or Joe Biden
Looking like he ate a hundred Xanax for dinner
'Cause censoring the president and kicking him off Twitter
Is a bigger threat to freedom than foreign ballistic missiles
You don't trust the police or the government but you want
People giving up their right to own a firearm
Why would you be comfortable if police and the government
The only people on the planet with the right to buy a gun
White privilege getting amplified to reinforce division
It convinces white people that they're favored by their skin
And black people getting angry 'cause they're told they're treated different
So the conflict is between us and never with the system

Let's just have the conversation
Not every liberal is dumb, not all Republicans are racist
The government wants everybody fighting with their neighbors
'Cause they know that if we get along, we'll probably go against 'em

They can't stop us 'cause we're ready to fight
Try to brainwash us but we won't let freedom die
The whole world's brainwashed
Everybody pick a team, start a riot in the streets
The whole world's brainwashed
It's us against them, it ain't you against me

Step one, train the people only to consume
Step two, infiltrate adults with the news
Step three, indoctrinate the children through the schools
And the music and the apps on the phones that they use
Step four, separate the right from the left
Step five, separate the white from the black
Step six, separate the rich from the poor
Use religion and equality to separate 'em more
Step seven, fabricate a problem made of lies
Step eight, put it on the news every night
Step nine, when people start to fight and divide
Take control, this is called situational design

They can't stop us 'cause we're ready to fight
Try to brainwash us but we won't let freedom die
The whole world's brainwashed
Everybody pick a team, start a riot in the streets
The whole world's brainwashed
It's us against them, it ain't you against me

Loading 2 comments...