Senator Ron Johnson

Published January 27, 2022 4,313 Views

Senator Ron Johnson lät en expertpanel berätta om covid, behandlingen och vaccinen 24 januari.