1 year ago

Senator Ron Johnson

Senator Ron Johnson lät en expertpanel berätta om covid, behandlingen och vaccinen 24 januari.

Loading 8 comments...