1 year ago

Klauso Schwabo išpažintis [EN] #073

"Turiu pasakyti, kad minėdamas tokias pavardes kaip ponia Merkel, Vladimiras Putinas ir t. t., jie visi buvo Pasaulio ekonomikos forumo jaunieji pasaulio lyderiai, tačiau tai, kuo dabar iš tikrųjų didžiuojamės, yra jaunoji karta, pavyzdžiui, ministras pirmininkas Trudeau, Argentinos prezidentas ir pan. Taigi mes skverbiamės į kabinetus.

"Štai vakar buvau ministro pirmininko J. Trudeau priėmime ir žinau, kad pusė jo kabineto narių yra Pasaulio ekonomikos forumo jaunieji pasaulio lyderiai."

Loading comments...