Bill Gates představuje CIA svůj projekt FunVax

Published January 26, 2022

Hypotéza Božího genu předpokládá, že lidská spiritualita je ovlivněna dědičností a že specifický gen, nazývaný VMAT2, předurčuje člověka ke spirituálním nebo mystickým zážitkům. Bill Gates představuje v rámci projektu FunVax, vir-vakcínu, která by tento gen neutralizovala.

Bez vaší podpory se neobejdeme!
Přispět na tvorbu překladů: https://bezpressu.news/podporte-nas/
Děkujeme!

Loading comments...
BREAKING: Rumble is now public & listed on Nasdaq as $RUM