Thomas Renz testifies at Sen. Ron Johnson Covid Rountable