Γερουσιαστής Ron Johnson: Ο PierreKory λέει ότι οι πολιτικές μας για τον COVID βάζουν τα κέρδη πάνω από τους ασθενείς. Αυτό είναι διαφθορά

Published January 26, 2022 21,536 Views
Loading comments...