Jdeme společně zachovat naše práva a svobody - výzva Změny matrixu

Published January 25, 2022

Všichni se nacházíme na zásadní křižovatce českých dějin.

Očkovaní i neočkování, ti, kteří mají strach z nemoci i ti, kteří už pochopili, že pandemie je hlavně nástrojem kontroly. Jsme na rozcestí mezi svobodou a totalitou. Přes všechnu tu bolest, kterou nám všem poslední dva roky přinesly, cítíme a uvnitř sebe jasně víme, že chceme jít společně cestou práva a svobody. Máme Listinu základních práv a svobod a máme naši Ústavu. Naše svoboda přeci nekončí tam, kde začíná strach druhých. Chovejme se moudře a nedopusťme, aby bylo během pár dní pošlapáno to, co jsme jako národ hrdě budovali po mnohá pokolení. Zachovejme si svá práva a svobody tím, že odmítneme novelu pandemického zákona.

Přidej se a pojďme společně. www.jdemespolecne.cz

Loading comments...
BREAKING: Rumble is now public & listed on Nasdaq as $RUM