มหากาพย์โคโรน่าไม่ได้เกิดจากเชื้อไวรัส!!! แต่ป่วยจากกราฟีนอ๊อกไซด์ และ 5G ซับไทย

Published January 21, 2022 1,849 Views

การค้นพบสารกราฟีนอ๊อกไซด์ ในวัคซีนทุกยี่ห้อ โดยกล้องจุลทรรศน์ ของทีมดร.ในสเปน มีผลต่อร่างกายอย่างไร สาเหตุที่ทำให้นักกีฬาล้มคาสนาม ผลกระทบระยะยาว มะเร็ง โรคหัวใจ ฯลฯ

https://www.laquintacolumna.net/

Loading comments...