5G to 5D ...

2 years ago
7.31K

Pro ty co mají rádi RAP ... RAP na zastavení 5G ...
Bryan Divisions - 5G to 5D (Inspired by Infinite Waters - Ralph Smart)

Nepotřebujeme 5G, jsme v 5D.
Nepotřebujeme žádné 5G, jsme v 5D.
Nepotřebujeme 5G, to je nepravděpodobné.
Jsme v 5D, v páté dimenzi reality, jo.

Ne 5G, my v 5D. Nepotřebujeme žádné 5G, jsme v 5D.
Nepotřebujeme žádné 5G, to je nepravděpodobné.
Jsme v 5D, v páté dimenzionální realitě, ano

Nepotřebuji žádné 5G, protože žiji v 5D.
Nepotřebuji nové věže, potřebuji jen víc palem.

Takže až do nich kopnu, tak víš, kde mě najdeš. (https://rumble.com/vmgko1-telekomunikan-pracovnci-strhvaj-5g-ve.html)
A když se zeptáš, tak víš, kolik je hodin. Je to teď.

Jsem v přítomnosti, v oblacích, ale oběma nohama na zemi.
Matka Gaia, která se spojuje se zdrojem všude kolem.

Tyto vody jsou tak nekonečné, frekvence všechny obklopují,
vstupují a vystupují z mých buněk skrze zázrak zvuku.

Ale já dávám přednost přírodním vibracím před těmi z mobilní věže.

Proč tak rychle, bez testů skutečné síly?
Možná by sis měl dát na čas, dát tomu víc než hodinu.

A přemýšlej o účincích, které můžeš způsobit,
tak se neschovávej a nekrč se.

Ale my víme proč, je potřeba neustálého pokroku,
peněz, moci a úspěchu, strach, že nezbudou ani drobky.

Když to nebudeš ty, kdo nevyhraje válku nebo dobývání.
A dokázat světu, že si prostě myslíš, že jsi nejlepší.
Ale skutečným krokem je dostat se do 5D.

Emocionálně otevřená, pravdivá a milující světelná bytost.
Nedržet v sobě zášť a nevytvářet si vinu za to, že bojujete,
ale vyzařovat veškerou svou pravdu a světlo, které je tak oslepující.

Světlo do temnoty, využijme tento čas
a označme to jako první krok ke sklizni všech našich plodů.

Jo, není to úžasné, všichni jsme umělci života.
Stejně bystří jako (Ra)lph,
jsme tvůrci, kteří si to všichni mysleli.
Tak se sjednoťme, beze strachu, beze strachu

A přinést světlo, těm, kteří jsou nám nablízku.
Žádná věž 5G, nemůže pohltit
naše spojení s touto planetou, která je vždy naše

Nepotřebujeme žádné 5G, jsme v 5D.
Nepotřebujeme žádné 5G, jsme v 5D.
Nepotřebujeme žádné 5G, to je nepravděpodobné.
My v 5D páté dimenzionální realitě ano

Ne 5G, my v 5D. Nepotřebujeme žádné 5G, jsme v 5D.
Nepotřebujeme žádné 5G, to je nepravděpodobné.
Jsme v 5D, v páté dimenzionální realitě, ano

https://stop5g.cz/seznam-patentu-kontrola-a-zmena-mysleni-chytra-sit-o-vas-bez-vas/
https://stop5g.cz/kvantova-fyzika-pro-radikalni-revizi-dna-je-biologicky-internet-chromozomy-jako-holograficke-pocitace-5g-a-destrukce-dna/
https://vlnovagenetika.cz/vesmir-je-tvoren-tlakem-nebo-li-potencialem/
https://stop5g.cz/zavolejte-policii-a-nahlaste-zlocin-covid-5g-je-podvod-a-kryje-skutecne-nebezpeci-5g-siti-vakcin-a-nanotechnologii-ktere-slouzi-k-zavadeni-digitalniho-koncentraku-policie-prober-se/

Více na https://stop5g.cz a na https://vlnovagenetika.cz

We ain't need no 5G, we in 5D
We ain't need no 5G, we in 5D
We ain't need no 5G, that's unlikely
We in 5D the fifth dimensional reality yea

No 5G, we in 5D
We ain't need no 5G, we in 5D
We ain't need no 5G, that's unlikely
We in that 5D that fifth dimensional reality yea

I don't need no 5G, because I live in 5D
I don't need new towers I just need more of them pine trees
So when I can kick it then you know just where you can find me
And if you ask, then you know just what the time be
It's now, I'm in the present, in the clouds but both feet on the ground
To Mother Gaia connecting to the source all around
These waters are so infinite, frequencies all surround
Enter and exit my cells through the miracle of sound
But I prefer, the natural vibes over those from a cell tower
Yah why so quick to roll it out, with no tests on it's true power
Maybe you should just take your time, give it more than an hour
And think about the effects you can cause so don't hide or cower
But we know why, its the need to constantly progress
Money, power, and success
Fear there won't be crumbs left
If you're not the one who doesn't win the war or conquest
And prove to the world that you simply think that you are the best
But the real step, is to get to 5D
An emotionally open, true, and loving light being
Not holding grudges or creating blame for fighting
But shining all your truth and light that is so blinding
Light to the darkness, lets take this time and mark this
Down as the first step of reaping all our harvests
Yeah ain't it marvelous, we're all life artists
Just as smart as Ralph, we're creators who all thought this
So let's unite, without a fear
And bring the light, to those we're near
No 5G tower, can devour
Our connection to this planet that is always ours

We ain't need no 5G, we in 5D
We ain't need no 5G, we in 5D
We ain't need no 5G, that's unlikely
We in 5D the fifth dimensional reality yea

No 5G, we in 5D
We ain't need no 5G, we in 5D
We ain't need no 5G, that's unlikely
We in that 5D that fifth dimensional reality yea

100% Created by Bryan Divisions / My Studio Equipment Below
Shure SM7B Microphone: https://amzn.to/2Fpfah3
Universal Audio Apollo Twin MKII Duo Interface: https://amzn.to/3iuvpYr
Logic Pro: https://www.apple.com/logic-pro/

Connect with Bryan
Instagram: http://www.instagram.com/bryandivisions
Facebook: http://www.facebook.com/bryandivisions
Soundcloud: http://www.soundcloud.com/bryandivisions
Website: http://www.bryandivisions.com
https://www.youtube.com/watch?v=DvS3eK3v5j8

Bryan Divisions - 5G to 5D (Inspired by Infinite Waters - Ralph Smart)

Loading comments...