Pověst "O králi Ječmínkovi"

2 years ago

Pověsti na rozdíl od pohádek obsahují nějaký reálný historický podklad. Ten bývá obohacený, nebo dokonce výrazně přetvořený pozdějším předáváním v rámci ústní tradice. Někdy se může zcela setřít hranice mezi pohádkou a pověstí, jindy pověst zachová historická fakta. Jak je to s pověstí o Ječmínkovi?

Loading comments...