De kijk van God op de coronacrisis - Peter Toonen en Hans Siepel

2 years ago
14.7K

Wil je het gratis e-book ontvangen van Maarten Verheyen over Hyperinflatie? Klik op de onderstaande link:
http://www.hyperinflatie.com/

In deze uitzending bespreekt Peter Toonen het boek van Hans Siepel, oud-topambtenaar, met de titel "Met Godsverstand; Build Christianity Back Better". Siepel beoogt met dit boek de coronacritici en de ‘wappiebeweging’ een gemeenschappelijk ‘tegenverhaal’ aan te reiken geïnspireerd door, wat Siepel noemt, de universele wijsheid. Dit leidt tot een fundamenteel ander mens- en wereldbeeld. Siepel trekt de vergelijking met Galilei, die 500 jaar geleden in dezelfde positie verkeerde als nu de wappiebeweging. Ook Galilei daagde de toenmalige (christelijke) machthebbers uit. Net als nu gebeurt. Met een vergelijkbaar verwijt: "Uw kijk op de werkelijkheid klopt niet!" In zijn boek trekt hij de parallel met hoe de machthebbers toen en nu reageren: met grof inquisitiegeweld en dictatoriale trekjes.

https://uitgeverijaspekt.nl/boek/met-godsverstand/

Loading 2 comments...