1 year ago

Spotje van de overheid in de ideale wereld

Hoe zou de overheid haar burgers waarschijnlijk voorlichten als er geen belangenconflicten of lobby's bestonden?

Loading comments...