PCR test är inte giltigt 31-12-2021 CDC har tagit bort ,licensen! Viktigt meddelande från Lennart Fröderberg

Published January 4, 2022 57 Views

Uppladdad från:Linus Noremalm
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hjgDe9PPhdA

Camera microscopic analysis of
Masks, ”Test” Swabs, Foods, Tampons, Sanitary napkins, Toiletpapers & Human tissue

https://www.bitchute.com/video/RqTpIwBhxQi6

https://m.youtube.com/watch?v=6RUieC8TEh0

https://www.youtube.com/watch?v=ta_Awb7i9kk

https://www.bitchute.com/video/fEyImSMFB9XI

https://www.bitchute.com/video/LkW8Aj6YPA2H

https://www.bitchute.com/video/L6PJTidPb79B

Tycker du att den information du nu tagit del av är / varit till nytta får du gärna visa ditt stöd / din support genom en donation till Bodify Research som möjliggör den här typen av tidskrävande informationsinhämtning:

International & Swedish PayPal donations: https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=5JWAZY7DPHCRJ

Svenska donationer: Swish: 0728-423243

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hjgDe9PPhdA

Loading comments...
BREAKING: Rumble is now public & listed on Nasdaq as $RUM