Pfizerin covid-19 rokotteista enemmän haittaa kuin hyötyä

2 years ago
21.2K

The Pfizer inoculation for covid-19 more harm than good -video (tekstitys suomeksi)
Videon tärkeimmät kohdat:
· Pfizerin tutkimukseen osallistui 43548 henkilöä. Kokeen tuloksena injektion RRR (relative Risk Reduction) oli 95%, mutta tärkeämpi arvo ARR (Actual Risk Reduction) on vain 0,84%.

· Placeboryhmään osallistui noin 21 000 ja kokeellisen rokotteen saaneessa ryhmässä oli saman verran. Sen sijaan, että olisi odotettu kokeen loppuun asti, jo 2 kk jälkeen placebon saaneet siirrettiin injektioituun ryhmään. Näin ollen kokeen päätyttyä ei voitu tehdä kunnollista vertailua ryhmien välillä.

· Tutkimuksen mukaan rokotetuilla oli vähemmän tartuntoja, mutta heidän parissaan oli enemmän kuolemia ja sairautta joka kategoriassa. Rokoteryhmässä on enemmän kuolemia ja sairautta kuin placebossa, eikä sitä voida näin ollen pitää hyödyllisenä.

· Kun placeboryhmä siirtyi rokoteryhmään, heistä kuoli heti 5.

· Tutkimuksen aikana 3 ihmistä kuoli koronaan joista 1 oli rokoteryhmässä ja 2 placeboryhmässä. Sydän ja verisuonitauteihin kuoli 9 rokoteryhmässä ja 5 placeboryhmässä.

· Normaalisti tutkimuksen aikana tärkeintä on turvallisuus ja rokotetutkimukseen tarvitaan 10 vuotta, kuitenkin vähintään 5.

o Pfizerin tutkimus vietiin läpi alle vuodessa

o vaiheet (faasit) 2 ja 3 yhdistettiin

o eikä eläinkokeita tehty.

Pfizerin mukaan mRNA teknologia on jo käytössä oleva malli, jolloin sitä ei tarvitse tutkia. mRNA ei ole kuitenkaan rokote vaan "delivery mechanism".

· 85 % koronaan menehtyneistä on yli 75 v. mutta rokotekokeeseen osallistujista vain 4 % oli yli 75-vuotiaita. Tämä vääristää tuloksia. Samoin kuin se, että tutkimukseen osallistujat olivat pääosin terveitä. Koronaan menehtyneistä 95 %:lla on 1 oheissairaus ja suurimmalla osalla 4. Meille kerrotaan, että rokote on turvallinen raskaana oleville, imettäville, allergikoille, koronan sairastaneille, psykologisista sairauksista kärsiville, jne. vaikka tutkimukseen ei osallistunut yhtään koehenkilöä näistä ryhmistä.

· Biomarkkereita ei tutkittu.

· Koronapassin vaikutusta ei tutkittu.

· Kaikille tutkimukseen osallistujille ei tehty koronatestejä, vain niille, joilla oli oireita. Näin ei saatu selville oliko ryhmässä oireettomia.

· 80 rokotteen saaneen osallistujan yhteystiedot kadotettiin, eikä heidän tuloksiaan voitu seurata loppuun asti. Yli 1500 osallistujan, molemmista ryhmistä, epäiltyä sairautta ei todennettu PCR-testillä. Myös tämä vääristää tuloksia.

· 12-15 vuotiaiden ryhmä oli liian pieni: rokotettuja 1005 ja placeboryhmässä 978. Otos on liian pieni, jotta rokotehaitat tulisivat esille. Pfizerin testiryhmässä kuitenkin 12-vuotias Maddie joutui sairaalaan toisen rokotteen saatuaan, hän on nyt pyörätuolissa ja saa letkuruokintaa. Pfizer kuvaa hänen oireitaan vatsasärkynä.

· Pfizer ilmoittaa, että nuorten riski sydänsairauksiin (myokardiitti) kasvaa, muttei kuoleman mahdollisuutta ole. Myokardiitin sairastaneista 20 % kuitenkin kuolee keskimäärin 6,5 vuoden sisällä.

· The British Medical Journal julkaisi (Pfizerin) tutkimusvirheet, jotka Ventavialla oli tehty. Silti Pfizer eikä FDA määrännyt Ventaviaa tutkittavaksi. Sen sijaan Pfizer on palkannut Ventavian tekemään lisää tutkimuksia.

· Valtiot ovat luvanneet aktiivisesti seurata rokotteen vaikutuksia kansalaisiin. Monissa maissa on kuitenkin käytössä vain spontaani ilmoittaminen, jolloin ilmoitusten määrä putoaa radikaalisti jopa nollaan. (Suomessa on spontaani ilmoitusmalli)

· Ontariossa annettiin 29.9.2021 suositus, etteivät 18–24 vuotiaat nuoret miehet ottaisi Modernan rokotetta koska siinä on 1/5 000 riski saada myokardiitti. Heidän pitäisi sen sijaan ottaa Pfizerin rokote, jossa myokardiitin riski on 1/28 000. Kuitenkin 8.5.2021 Ontariossa lopetettiin Astra Zenecan jakaminen koska siinä on 1/60 000 verihyytymäriski.

· Useita urheilijoita on kuollut viime aikoina äkkiseltään pelikentällä.

· 17.11.2021 FDA julkaisi ensimmäiset Pfizerin tutkimustulokset. Näistä näkee, että myyntiä edeltävän 2,5 kk tutkimuksen aikana yli 1 200 osallistujaa menehtyi ja yli 25 000 neurologista haittavaikutusta ilmoitettiin.

· Pfizerin tulos rokotteista vuonna 2021 on 33,5 MILJARDIA dollaria.

· Pfizer on joutunut maksamaan viime vuosina miljardeja kompensaatiota johtuen epäeettisestä toiminnasta; vilpillisestä markkinoinnista, lääkekokeisiin osallistujien kuolemista ja hyväksyntää saamattomien lääkkeiden markkinoinnista lääkäreille, lääkäreiden lahjonnasta,...

· 84 % Pfizerin rokotetutkimuksen tekijöistä on eturistiriita: he ovat joko Pfizerin palkkalistoilla, osakkeen omistajia, saaneet apurahaa Pfizerilta, ... 2 tutkimuksen kirjoittanutta henkilöä hyötyi siitä rahallisesti 9 miljardia dollaria.

· CDC on muuttanut rokotteen määritelmää voidakseen käyttää rokote-sanaa kokeellista korona injektioita koskien.

· Pfizer tukee valtamedian uutisia ja sille on annettu vastuuvapaus rokotehaitoista.

Loading 1 comment...