AKF 70 År

1 year ago
132

I 2022 har Akademiet for Kristen Folkeopplysning 70 års jubileum.
I denne videoen får du ett innblikk i noe av det arbeidet som er lagt
ned og fremdeles gjøres. Du får også gode tips om vesentlig litteratur!

In 2022, the Academy of Christian Public Education celebrates its 70th anniversary.
In this video you get an insight into some of the work that has been done down and still done. You also get good tips on essential literature!

Loading comments...